–       łata o przekroju 4x6cm, dł powyżej 2,5m
–       łata o przekroju 4x6cm, dł 0,9-2,0m
–       kontrłata o przekroju 2,5x5cm, dł. powyżej 2,5m